Q1
Q2
Q3
Q4

Hur blir jag längre?

Benförlängning är nu möjligt utan komplikationer och smärta.

503914237b

Hur blir jag längre?

Benförlängning är nu möjligt utan komplikationer och smärta.

Benförlängningar av rent kosmetiska skäl utförs inte i Sverige. Däremot används metoden om medicinska skäl föreligger, om en patient inte kan gå ordentligt eftersom det ena benet är kortare än den andra. Operationen brukar utföras så tidigt som möjligt.

I vissa länder utförs denna operation med olika metoder. Intern spik i benet är en metod men denna metod har höga kostnader och man är rullstolsbunden och sängliggande. Ilizarov metoden, denna metod är en gammal metod vilket inte rekommenderas och har olika komplikationer. Vi rekommenderar och utför Holyfix. Denna metod kan även användas ifall benen är trapetsformad. Operationen kan utföras på fullvuxna individer(18 år).

Den enhet som spikarna som är fastsatta på de externa benen på ena sidan är anslutna kallas för Holyfix-enheten. Spikarna är fästa i den mest tillförlitliga regionen där nerver och vener inte existerar. Spikarna stannar i benet utan att korsa motsatt sida. Holypin har minimerat risken för infektion. I denna metod kan patienten gå tills behandlingen är klar.

HOLYFIX är gjord av speciella aluminium- och titanlegeringar som är lättare och MRI-kompatibel. Detta system är ett biomekaniskt system som är extremt stabilt och säkert och därför kan patienten gå under behandlingen. Förlängning processen är mycket praktiskt; kan göras enkelt av patienten. Holyfix accelererar benbildningen och hindrar förkortning och har en speciell utformning.

REDO FÖR NÄSTA STEG?

Enstegs förlängningar sker på upp till 5 cm och dubbla förlängningar på mer än 5 cm. Med Holyfix-metoden varar operationen i c:a 1,5 timmar när den förlängs med 5 cm och c:a 2,5 timmar när den förlängs med mer än 5 cm. Patienten ska införas på sjukhus mellan 4 och 7 dagar efter operationen. 1 mm förlängning per dag fortsätter hemma. I denna process kan patienten gå med kryckor. Hudincision för operationen är mellan 3-4 cm och stygnen är estetisk sydd på insidan därav behöver ej tas bort. De försvinner av sig själva och lämnar inga ärr.

Förlängningen består av sex steg:

1. Inspektion och examination

2. Operation

3. Sjukhus

4. Förlängning process

5. Stärka den förlängda benet eller benen

6. Avlägsning av Holyfix-enheten

Patienten utsätts först för radiologiska mätningar för att mäta benens och kroppens överensstämmelse, och patienten informeras i detalj. I det andra steget appliceras generell anestesi i operationen. Om patienten begär det kan dock spinalanestesi utföras istället för generell anestesi. Patienten har mycket få blödningar under operationen. Av detta skäl är det inte nödvändigt att ge blod till patienten under eller efter operationen. Andra steg är sjukhusvård processen, processen att förlänga benen, processen att stärka de förlängda benen och processen att avlägsna systemet som är fäst vid patienten genom operation.

Patienten lär sig hur man utför förlängning processen hemma. Under denna period görs kliniska kontroller med angivna intervaller. Efter förlängningen är över, ges tid för förstärkning av benen. Systemet avlägsnas lätt från systemet när benen når marken.