Ilizarov metoden är den första kirurgiska metoden

Ilizarov metoden är den första kirurgiska metoden som används för att bli längre säkert och tryggt. Det används speciellt vid behandling av kortväxt och krokiga ben. Med denna metod kan patienterna släppas från sjukhuset inom 4 dagar. Det finns några frågor av intresse för patienterna som är relaterade till Ilizarov metoden, som har en viktig plats bland dessa operationer. Vad är mest intressant på den här metoden?

Längdförlängning med Ilizarov metoden

Vad individer som måste vara medvetna om innnan operationen. Här är de vanliga frågorna och svaren.

Hur gammal är Ilizarov metoden?

Inte bara Ilizarov, men också alla andra längd operationer kan utföras både i barndomen och i vuxenlivet. Om du har frågor som hur kan jag bli längre? Läs bara vidare. Dessa metoder, som kan tillämpas på barn från 4 till 6 år, kan utföras hos vuxna i alla åldrar. Det är emellertid inte lämpligt att utföra dessa operationer hos äldre. Anledningen till detta är olika systemiska sjukdomar.

Vad borde vara den perfekta förlängningen?

Med Ilizarov metoden bör förlängning mellan 6 och 7,5 cm säkerställas. I speciella fall som dvärgväxt kan benet förlängas till 8-9 cm. Om patienten interveneras i tid, kan förlängningen avlägsnas över 1,50 cm. Om du vill bli längre så måste du genomgå en av dessa metoder.

Ger estetisk utseende rätt efter kirurgi?

Efter förlängningen av benen under förlängning operationer är benmärgen fixad med spikar eller plack. Detta görs med små snitt. Efter den här applikationen uppstår inte någon bild som kan störa patienten.

Vilka problem i ben kan elimineras med Ilizarov?

Ilizarov metoden är inte en metod som endast används för förlängning av längd. På grund av denna metod kan även frakturer, krökningar och bränsle laterade deformationer korrigeras. Kan jag bli längre? Med en av dessa metoder så kan du det. Återigen har denna metod ett antal fördelar med tanke på andra förlängnings metoder. Eftersom Ilizarov är ett system som kan korrigera och förlänga benet i alla tre planen.

När uppstår en fullständig återhämtning?

När ett ben förlängs med denna operation, går individer med kryckor i 6-7 månader. Därefter behöver patienten minst 6 månader för att gå och springa och återvända till sitt dagliga liv. Återigen kan denna process förlängas upp till 1 år. Om patienten inte har några problem efter denna process kan patienten återvända till sitt dagliga liv. Dessutom kan det långsträckta benet inte särskiljas från utsidan.

 

relaterade inlägg

Lämna en kommentar

3D medical figure showing trunk flexion, extension and hyerexten3D medical figure showing trunk flexion, extension and hyerexten